کلویس پایه کوتاه

کلویس پایه کوتاه

ویژگی های محصول

  • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرومتر
  • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد