تانگ 70کیلو تقویت شده

تانگ 70کیلو تقویت شده

ویژگی های محصول
  • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرومتر
  • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد