یراق آلات کات اوت

پایه شمعی

ویژگی های محصول

  • امکان عرضه با ، یا بدون پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت 85 میکرون
  • امکان تغییر قطر سوراخ راد

پایه پدالی

ویژگی های محصول

  • امکان عرضه با ، یا بدون پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت 85 میکرون
  • امکان تغییر قطر سوراخ راد