قطعات صنعت ساختمان

قطعات سازه های فضایی

کلکتور برنجی فن کویل

لوله نگهدارنده کابین آسانسور